DỰ ÁN ĐỨC PHẬT KIM CANG ( DORDENMA)

Đại nguyện cho tất thảy chúng sinh được hạnh phúc viên mãn và thành tựu giác ngộ.

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org