Phước báu từ việc xây dựng tượng Phật

Cũng như thường xuyên được tìm thấy trong các kinh điển Phật giáo, công đức của việc duy trì chánh Pháp ( một trong những việc đó là tôn tạo hình ảnh của Đức Phật) được tóm tắt thành mười phần chính như sau :

  1. Bất kỳ một ác hạnh nào của con đã làm trong kiếp quá khứ sẽ giảm dần từ nặng đến nhẹ.

  2. Con sẽ đạt được sự bảo vệ bởi các vị chư Thiên tốt lành hoặc các vị Bổn Tôn và không bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, lũ lụt, lửa, trộm cắp, chiến tranh, hoặc tù đày.

  3. Con sẽ được giải thoát khỏi vòng thù hận và trả thù.

  4. Con sẽ an toàn khỏi sự hãm hại của ngã quỷ, những linh hồn, rắn độc và thậm chí cả hổ đói.

  5. Thân thể và tâm hồn con sẽ luôn trong hạnh phúc; ban ngày không có mối đe dọa, ban đêm không có cơn ác mộng. Da của con trở nên rạng rỡ, con có được sức chịu đựng đỉnh cao, và mọi hành động con đều hướng đến tốt lành.

  6. Kết nối của con với Phật Pháp tự nhiên đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của con như: thức ăn, quần áo, gia đình hài hòa, may mắn, và cuộc sống lâu dài.

  7. Những lời nói hay hành động của con làm cho mọi người và các vị thần yêu mến. Bất cứ nơi nào con đến, con được mọi người chào đón, yêu thương và tôn trọng.

  8. Con luôn phát triển thành một người khôn ngoan, khỏe mạnh và hạnh phúc. Đối với một phụ nữ, con sẽ trở thành đàn ông khi thời gian đến.

  9. Con được thoát khỏi việc sinh ra ở các cõi thấp (địa ngục, ngã quỷ, súc sinh) và thay vào đó con chỉ ở trong các cõi cao hơn (thần trời, con người). Không chỉ con có ngoại hình đẹp, mà con cũng sở hữu trí tuệ và tài sản lớn.

Con có được cơ hội để giúp đỡ tất cả chúng sinh, tích tập công đức. Bất cứ nơi nào con sinh ra, con sẽ luôn luôn gần với chư Phật và chánh Pháp cho đến khi con đạt được Giác Ngộ.

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org