ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Trong suốt dự án này, bạn sẽ thấy các phần danh xưng "chúng tôi", "của chúng tôi " và "về chúng tôi"; Các thuật ngữ này đề cập đến Tổ chức Hình tượng Đức Phật Dordenma tại Bhutan.

Việc bạn sử dụng trang web này nghĩa là việc bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện chính sách của chúng tôi và chúng tôi có thể cập nhật thông tin theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn.

CÚNG DƯỜNG

Biên lai cúng dường

Tất cả các khoản đóng góp hoặc đã nộp được xử lý thông qua trang web này sẽ được ghi nhận với biên lai điện tử trong vòng 5-7 ngày làm việc. Để đảm bảo ghi nhận đúng địa chỉ email của bạn khi gửi chi tiết đóng góp của bạn cho chúng tôi. Tuy nhiên, khoản đóng góp dưới 1.000 Đô la Mỹ có thể không được cấp chứng nhận điện tử vì các khoản phí ngân hàng phát sinh có thể dễ dàng vượt quá số tiền nhận được. Đối với bất kỳ số tiền nào thấp hơn 1.000 USD, vui lòng đặt vào hộp cúng dường tại văn phòng của chúng tôi ở Bhutan.

Hiển thị tên của bạn

Mặc dù sự đóng góp của bạn với bất kỳ số tiền nào sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho tiến trình của dự án, nhưng do không gian hạn chế, chỉ có phần đóng góp tối thiểu cho một vị Phật cao 8 inch (trong số các lựa chọn đóng góp khác) có thể được ghi nhận trên bảng đồng công đức trong thiền đường. Để chuẩn hóa tất cả các công trình, tối đa 36 ký tự có thể được đặt phù hợp trên mỗi bản khắc đồng. Bạn có thể đặt nhiều tên nhưng dài không quá 36 ký tự. Đối với ký tự vượt quá giới hạn này, hãy xem xét sử dụng các thuật ngữ rộng hơn, ví dụ: TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA BẠN & GIA ĐÌNH.

Chỉ có bảng chạm khắc bằng đồng sẽ được hiển thị trên trang web.

Một khi biên nhận đóng góp được cấp cho bạn, những tên được trưng bày trong thiền đường là quyết định cuối cùng. Vui lòng gửi email cho chúng tôi trước nếu bạn cần thời gian để quyết định tên khắc trên đồng.

Chính sách hoàn trả

Tất cả đóng góp đều có cam kết cuối cùng và hoàn phí, nếu có, tùy thuộc vào sự quản lý của chúng tôi.

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật là một phần của các Điều khoản này và được kết hợp đây.

Sử dụng trang web này

Bản quyền

Nội dung của trang này được luật bản quyền quốc tế bảo vệ. Trừ khi có quy định khác, chủ sở hữu trí tuệ và bản quyền là Tổ chức Hình Tượng Đức Phật Dordenma. Một số nội dung trên trang này là tác phẩm có bản quyền của bên thứ ba. Trước khi sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này, hãy đảm bảo bạn biết về luật bản quyền. Nếu không, vui lòng gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi qua email.

Thông tin phản hồi

Hãy chia sẻ với chúng tôi trải nghiệm của bạn trong việc sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc truy cập vào trang web của chúng tôi, vui lòng thông báo cho nhóm kỹ thuật của chúng tôi và mô tả sự cố, và nếu có thể hãy cung cấp tên và phiên bản của trình duyệt bạn đang sử dụng cũng như hệ điều hành của bạn, tại net@buddhadordenma.org

Quản lý

Tổ chức Hình Tượng Đức Phật Dordenma của Bhutan có văn phòng chi nhánh tại Hồng Kông, được đăng ký dưới hình thức Công ty TNHH Đức Phật Dordenma Foundation, một tổ chức từ thiện cộng đồng được miễn thuế theo mục 88 của Pháp lệnh Doanh thu Nội địa, Hồng Kông với số đăng ký 103-0012 .

Mặc dù công ty TNHH Tổ chức Đức Phật Dordenma ở Hồng Kông được liên kết với Tổ chức Hình Tượng Đức Phật Dordenma ở Bhutan, mỗi tổ chức đều có sự quản lý riêng biệt. Vì vậy, bất kỳ yêu cầu liên quan đến Tổ chức Đức Phật Dordenma ở Hồng Kông xin gửi trực tiếp đến địa chỉ sau:

Buddha Dordenma Foundation Limited
Rm 2205, Universal Trade Centre
3 Arbuthnot Road, Central, Hong Kong
Tel. +852 2810 1796, Fax. +852 2810 8840

Liên hệ chúng tôi

 

Vui lòng gửi email câu hỏi, nhận xét của bạn hoặc những quan tâm của bạn mà có thể không có trong các điều khoản này của chúng tôi tới địa chỉ contact@buddhadordenma.org hoặc bằng các phương tiện khác.

 

[Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 10 năm 2013]

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org