TIỂU SỬ NHÀ SÁNG LẬP

Tiểu sử của His Holliness Trulku Jigme Choedra 70 Jekhenpo Của Bhutan-người hiện đứng đầu hệ thống tôn giáo Bhutan. Quý Phật Tử nước Nam thường gọi Ngài là Vua Phật Giáo Bhutan

His Holliness Je Khenpo được tạm dịch là Đức Pháp Vương , Ngài JE Khenpo là hiện thân của Phật Di lặc và cũng chính thức là lãnh đạo của nhánh phía nam của giáo phái Drukpa Kagyu, là một phần của truyền thống Phật giáo Himalaya Kagyu.


Đức Pháp Vương Trulku Jigme Choedra được sinh ra tại Drubtse Goenpa, Kurtoe vào năm 1955. Khi lên ba Ngài đã có thể nhớ lại kiếp lai sinh, và được công nhận bởi Đại sư Yogi Lama Sonam Jampo (vị thầy gốc của Đức Pháp Vương thứ 67 Nyinzir Trulku).
Năm 1996, vào ngày mồng mười của tháng 3 âm lịch Bhutan, Đức Pháp Vương Trulku Jigme Choeda được tôn phong là Jekhenpo thứ 70 của Bhutan.
Nhiệm vụ chính của ông là lãnh đạo Dratshang Lhentshog của Bhutan , cùng Năm Lopen Rinpoche giám sát cơ quan Tu Viện Trung ương
Hằng năm Đức Pháp Vương Trulku Jigme Choedra cũng chủ trì tất cả các hoạt động tôn giáo quan trọng khắp đất nước Bhutan ,để gia trì cho tất cả chúng sinh và cầu nguyện quốc thái dân an cho toàn thế giới
Kể từ năm 2008, Đức Pháp Vương - đã khởi xướng việc xây dựng một tu viện Namdoling và một trung tâm nhập thất Dubdey ở Awthso, phía đông Bhutan, để chứa hơn 100 tu sĩ. Việc xây dựng vẫn đang trong tiến trình hiện nay. Mỗi năm, Đức Pháp Vương sẽ ở đó hai tháng để giảng dạy
Ngoài vua của Bhutan, chỉ có Je Khenpo mới có thể khoát khăn y truyền thống cùng màu vàng cam,như màu nhụy hoa nghệ tây.

HIS EMINENCE TRIZIN TSERING RIMPOCHE
NHIẾP CHÍNH VƯƠNG TSERING RIMPOCHE-Người sáng lập-chụ trì di tích Đức Phật Dordenma Buddha point,Thimphu,Bhutan
-Người đứng đầu dòng truyền Palden Choling dưới hồng ân của Đức Pháp Vương Je Khenpo thứ 70 của vương quốc Bhutan. http://paldencholing.org.sg/
1988 (33 tuổi)
Khởi xây Tòa nhà bảo tháp Dharmakaya cao 110 foot ở Tây Bengal
1990 (35 tuổi)
Tòa nhà Tám Thánh Tháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
1995 - 2000 (40-45 tuổi)
Phát hành Bản Dịch Kinh Thánh Dharmakaya Stupa và Bảo Tháp
2001 (46 tuổi)
Nhiếp Chính Vương cùng Đúc Pháp Vương Trulku Jigme Choedra đã hổ trợ tài chính duới hình thức cúng dường của các Phật tử đã xây dựng tu viện Kunphen Oesel Dzong, với sức chứa 100 tu sĩ

1995 - 2004 (40-49 tuổi)
Bản dịch Kinh thánh của Mani Kabum bằng tiếng Anh và được phát hành tại Singapore vào tháng 11/2007. Số tiền thu được được phân bổ cho Quỹ Đức Phật Dordenma

2002 - 2007 (47-52 tuổi)
Hoàn thiện Thánh điện Chenrezig sức chứa một nghìn người
2003 (48 tuổi) - Hiện tại
Là Chủ tịch Sutra Reprinting Project & Enthronement
2004 (49 tuổi) - Hiện tại
Năm 2004 cùng 1 vị Phật tử Singapore đã khởi duyên xây dựng một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cao 42m tại Changri Kuensel Phodrang, Thimphu, Bhutan.

-Vào ngày 08/10/2016 Nhiếp Chính Vương chính thức bổ nhiệm cho bà Cheng Thị Bảo Phương người đại diện-chủ tịch dòng truyền Palden Choling tại Việt Nam. Sau 2 năm học tập và rèn luyện bà Phương đã dần hoàn thiện bản dịch website Đức Phật Dordenma bằng Tiếng Việt
Sẽ là một Thánh địa hành hương cho Phật tử trên toàn thế giới hội tụ, thực hành, thiền định và tổ chức các khóa tu tâm linh là nơi giúp tiêu trừ nghiệp lực cho tất cả chúng sinh.Ngài sinh ra ở Khendaksa Goenpa, Bhutan, năm 1955, Ngài Trizin Tsering Rimpoche gia nhập vào tu viện Drukpa Kargyu ở Bhutan vào năm chín tuổi và học dưới sự giáo dục của Ngài Je Yishi Sengay thuộc dòng truyền thừa Drukpa Kargyu. Hơn nữa, Ngài Trizin Rimpoche học tập dưới sự dẫn dắt của năm bậc thầy của các dòng truyền như Drukpa Kargyu, Nyingma, Dzokchen, Tekcho Tersar Treasure, Shangpa Kargyu và Karma Kargyud: Đức Pháp Vương Je Yishi Sengay năm 1964; Đức Karmapa thứ 16 năm 1969; Ngài Dilgo Khyentse Rinpoche vào năm 1974; Ngài Dujum Rinpoche vào năm 1975; Ngài Kalu Rinpoche năm 1982.

Ngài Trizin hoàn thành một số khóa nhập thất tâm linh và học nhiều giáo lý. Vào năm 1976, Ngài nhập thất về Trí Tuệ Văn Thù kéo dài một năm sau đó Ngài nhập thất về Đạo Sư Padmasambhava kéo dài bốn tháng . Sau khi trải qua kỳ thi Triết học Phật giáo với một cách xuất sắc, Ngài bắt đầu khóa nhập thất ba năm ba tháng ba ngày vào cuối tháng 11 năm 1982. Năm 1986, Ngài học về Sáu Bước Thiền Định Du Già của Naropa và Niguma từ bậc thầy gốc của Ngài là Kalu Rinpoche, vì vậy Ngài có đủ điều kiện để dạy các thực hành của Marpa Kagyu, Shangpa Kagyud và dòng truyền Nyingma Dzokchen.

 

Sau đó Ngài nhận trao truyền và quán đảnh từ Rinchen Terzok (hơn 1000 giáo lý truyền thống của dòng truyền thừa Tâm Yếu), Dujom Tersar (Tất cả ác Giáo lý), Kangyur – Giáo lý tâm yếu từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (145 tập) và Tinh yếu của Padmasambhava Nyingma Gyubuum (100 bản kinh).

Đức Nhiếp Chính Vương Trizin Tsering Rimpoche của Bhutan

Nhiếp Chính Vương và Bà Cheng Thị Bảo Phương

Sau khi hoàn thành các khóa nhập thất và học tập, Ngài Trizin Rimpoche quyết định dành cả cuộc đời mình cho việc thực hành tâm linh tại các hang động. Tuy nhiên, vị thầy gốc của Ngài, Kalu Rinpoche đã khuyên Ngài nên đi con đường khác, chia sẻ những lợi ích của giáo Pháp cho tất cả chúng sinh. Từ năm 1990, Ngài Trizin Rimpoche đã tích cực tuyên truyền các nguyên lý bất diệt của Phật pháp cho các Phật tử trên toàn thế giới (Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Canada, Mỹ, Mexico, Malaysia, Indonesia và Singapore).  Mặc dù tất cả những gì cúng dường cho Ngài đều dành cho các hoạt động hoằng dương Phật giáo. Chừng nào còn có người có lòng sung một sâu sắc với Đức Phật, mặc dù chỉ bằng việc cúng dường quý báu như là những viên đá thông thường, Ngài Trizin Rimpoche giữ chúng bên mình. Khi thời gian đã đến, những viên đá được cúng dường đó sẽ được đặt vào việc xây dựng các vật linh thiêng, như các tu viện, tháp và tượng Phật.

Ngài Trizin Rimpoche đã được lên ngôi là chủ tịch của Menjong Choethuen Tshogpa và trao tặng danh hiệu Trizin từ Đức Pháp Vương Trulku Jigme Choedra Rinpoche Jekhenpo thứ 70 của Bhutan từ tháng 6 năm 2003. Là chủ tịch của Menjong Choethuen Tshogpa và người sáng lập Tổ chức Hình Tượng Đức Phật Dordenma, Ngài Trizin Tsering Rimpoche nhằm mục đích hoàn thành ba hoạt động không thể tách rời (thân, khẩu và ý) của Đức Phật trong đời Ngài. Thân Phật là qua việc xây dựng hình ảnh của Đức Phật. Khẩu Phật biểu trưng là thông qua việc in ấn kinh điển bộ Kangyur. Tâm Phật là thông qua việc xây dựng tháp Dharmakaya (Pháp Thân).

THÂN PHẬT

2001: Xây dựng tu viện Kunphen Oesel Dzong tại miền Đông Bhutan

Tu viện  Kunphen Oesel Dzong chứa được 100 tu sĩ được xây dựng với sự tài trợ của Ngài Trizin Rimpoche và Ngài Jekhenpo thứ 70 của Bhutan. Nằm ở Đông Bhutan, cao 3 tầng và được xây dựng theo phong cách truyền thống.

2003-2007: Xây dựng chánh điện Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhản tại trung tâm Bhutan

Dựa trên vị trí chính xác mà Ngài Longchenpa (một cậc thầy Đại Toàn Thiện vĩ đại) đã chỉ ra. Ngài Trizin Rimpoche đã xây dựng điện Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn tại Potala Lhakang,  Tshanghka Trashiling, Quận Trongsar, Trung tâm Bhutan. Nó tốn khoảng 1 triệu Đô Mỹ, Tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn cao 31ft được mạ vàng từ tháng 7/2007.

2004-Present: Dự án Đức Phật Kim Cang Dordenma tại  Thimphu, Bhutan

Theo mật điển của Đạo Sư Padmasambhava, Ngài đã thành lập tổ chức Hình Tượng Đức Phật Dordenma cho việc xây dựng một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 62m (bao gồm cả Ngai) tại Changri Kuensel Phodrang, Thimphu, Bhutan.  Sau khi hoàn thành, đây sẽ sẽ là một trung tâm hành hương lớn cho Phật tử trên toàn thế giới hội tụ, thực hành, thiền định và giữ các khóa nhập thất tâm linh, phục vụ chủ yếu như là một phương tiện thiện xảo tái cấu trúc nghiệp báu cho tất cả chúng sinh.

KHẨU PHẬT

1995-2000: Dịch Kinh Bảo Tháp Pháp Thân

Với sự trợ giúp của một giáo sư người Mỹ, Tiến sĩ Ives Waldo, Ngài Trizin Rimpoche đã dịch Kinh Bảo Tháp Pháp Thân từ ngôn ngữ Gubta Nagara sang tiếng Anh. Xuất bản năm 1998, có đến 2000 bản được chuyển tới Ohio, Hoa Kỳ. Tiền thu được được phân bổ để xây dựng tháp Dharmakaya (Pháp Thân) ở đó.

1995-2004: Dịch Kinh Mani Kabum

Mani Kabum Tập I & II mô tả về các lời tiên tri và giáo lý của Đức Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (Guanyinpusa). Với sự hỗ trợ của cùng giáo sư người Mỹ đó, Ngài Trizin Rimpoche cũng dịch Manikabum sang tiếng Anh. Bản dịch Manikabum được lan truyền tại Singapore vào tháng 11/2007; tiếp tục đặt nền móng cho tổ chức Hình Tượng Đức Phật Dordenma.

2003-Present: Dự án tái in ấn Kinh điển

Nhận thức được tầm quan trọng vô cùng của Kinh Kangyur (bao gồm các giáo lý của Phật Giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa, và Kim Cương Thừa), Ngài Trizin Rimpoche đã tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ để tái bản bản kinh này. Tháng 11 năm 2003, một máy in hoàn chỉnh được vận chuyển tới Bhutan bởi một nhà tài trợ. Sau đó vào tháng 4 năm 2004, Nhà in Ấn Tu viện đã được khen ngợi bởi Ngài Jekhenpo thứ 70 của Bhutan. Bằng việc in lại các kinh điển này, chúng được cung cấp cho tất cả các đền thờ và tu viện ở Bhutan để đọc tụng hàng năm, do đó tích tập được nhiều phước lành, chữa bệnh, mang lại hạnh phúc và hòa bình thế giới.

TÂM PHẬT

1988: Xây dựng tháp Pháp Thân cao 110ft tại Tây Bengal

Với ý định đem lại lợi ích cho chúng sinh đã bị giết chết hàng loạt, Ngài  Kalu Rinpoche hướng dẫn Ngài  Trizin Rimpoche để xây dựng một tháp Pháp Thân cao 110 ft tại Tây Bengal. Tháp mất một năm để hoàn thành.

1990: Xây dựng Tám Thánh Tháp Thích Ca Mâu Ni

Tám thánh tháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được xây dựng bởi Ngài Trizin dọc theo biên giới phía Bắc Ấn Độ: Tháp Hoa Sen Tất Đạt Đa, Tháp Giác ngộ, Tháp Chuyển Pháp Luân, Tháp Thị Hiện Thần Thông, Tháp Hòa Giải, Tháp Thần Châu, Tháp Ban Phước Trường Thọ và Tháp Niết Bàn. Khoảng 500 ngôi tháp nhỏ hơn được xây dựng giữa tám tháp này.

2000: Xây dựng Tháp Pháp Thân tại Ohio, Hoa Kỳ

Số tiền thu được từ các bản kinh Bảo Tháp Pháp Thân bằng tiếng Anh được phân bổ để xây dựng một tháp Pháp Thân cao 19 bộ ở Ohio, Hoa Kỳ. Như một biểu hiện của trí tuệ và từ bi của Đức Phật, tháp Pháp Thân tạo điều kiện cho tất cả chúng sinh tích tập được công đức và trí tuệ để giác ngộ.

2001: Xây dựng 108 tháp Giác Ngộ tại miền Đông Bhutan

Ngài Trizin Rimpoche đã tài trợ cho việc xây dựng 108 Tháp Giác Ngộ ở Autsho, Lhuentse, miền Đông Bhutan, mở đường cho việc hoàn thành các lời tiên tri của các bậc thầy Phật giáo: Terton Dorje Lingpa, Terton Pema Lingpa, Terton Samten Lingpa và Lama Sonam Zangpo . Trong cùng năm đó, Ngài ban quán đảnh 84 Đại Thành Tựu Giả, với sự tham dự của hàng trăm người ở Bhutan.

2012-Present: Bảo Tháp Pháp thâm Dorjeden tại Gelegphu, miền Nam Bhutan

Theo tầm nhìn và hướng dẫn của Jekhenpo thứ 70 của Bhutan, Ngài Trizin Rimpoche bắt đầu xây dựng một ngôi Tháp Pháp thân Dorjeden cao 301ft ở Gelegphu, miền Nam Bhutan.

Nội thất của điện Thiên Thủ Thiên Nhãn tại Bhutan

Điện Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát tại chánh điện Potala,  Tshanghka Trashiling, Quận Trongsar, trung tâm Bhutan.

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org