DỰ ÁN ĐỨC PHẬT KIM CANG DORDENMA DUY NHẤT

Thông tin về nền tảng của dự án

DI TÍCH ĐỨC PHẬT DORDENMA, BUDDHA POINT ,THIMPHU,BHUTAN
Đến với Đất nước Phật Giáo Bhutan ,không ai có thể không viếng cảnh di tích Buddha point. Rất nhiều thông tin cho rằng quyên góp chính cho di tích từ Trung Quốc nhưng dưới sự khẳng định của vị chụ trì Tập đoàn Aerosun của Nam Kinh, Trung Quốc, chỉ là đơn vị tham gia thi công.
Di tích được khởi duyên xây dựng bởi Nhiếp Chính Vương Tsering Rimpoche và một vị Phật tử Singapore tên Peter sau đó là rất nhiều đóng góp khác từ Malaysia, Brunei, Vietnam, USA , Ustralia vv.


Di tích Đức Phật Kim Cang là một công trình Phật ngồi cao nhất thế giới,đang được tổ chức Unesco cân nhắc để trở thành kì quan thứ 8 của thế giới bởi quá trình xây dựng đã xuất hiện rất nhiều điềm lành và được tin rằng hiện thân của Đức Phật luôn quanh đây để ban phước lành, bình an và hạnh phúc trên thế giới cho chúng sanh,

Di tích cao 42m được mạ vàng ( bao gồm cả đài sen), trên Ngai cao 20m đặt giữa tàn tích Kuensel Phodrang, cung điện của Sherab Wangchuck, Desi Druk thứ mười ba, Thimphu, Vương Quốc Bhutan. Đức Phật Dordenma ( có nghĩa là Đức Phật Kim Cang).
Bên trong di tích sẽ chứa khoảng 100.000 bức tượng hiện thân của Đức Phật Kim Cang cao 8 inch ( 20cm) lấp đầy thân và đài sen và khoảng 25.000 hình tượng Phật Dordenma cao 12 inch sẽ nằm dọc theo bức tường của sảnh thiền đường, nằm dưới ngai vàng.
Tất cả đều được thỉnh bởi Quý Phật Tử,chúng ta có thể liên hệ trực tiếp tại văn phòng hoặc thông qua người đại diện. Đây sẽ là một Thánh địa hành hương cho Phật tử trên toàn thế giới hội tụ, thực hành, thiền định và tổ chức các khóa tu tâm linh là nơi giúp tiêu trừ nghiệp lực cho tất cả chúng sinh.
 Nhiều bức tượng Phật và Bồ Tát cũng được xây dựng bên trong.

Thiện hạnh của Đức Phật Dordenma được tiên đoán trong kinh điển của Đức Guru Padmasambhava (Đức Liên Hoa Sinh) và được tìm thấy bởi Khai Tạng Mật Vương Terton Dorje Lingpa. Terma (Mật Điển) là một kho báu thiêng liêng được lưu giữ bởi Guru Rinpoche (Đức Liên Hoa Sinh), được cất dấu để trong thời gian chỉ định ở tương lai sẽ được tiết lộ bởi các tertons (Khai Tạng Mật Vương) vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Khi đến đúng thời điểm, những vị tái sinh sẽ xuất hiện trong chúng sinh, thực hiện và hỗ trợ những hoạt động hoằng pháp.

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org