ĐẶC QUYỀN TRONG MỘT ĐỜI CỦA CON

Với những tín chủ đóng góp, Đức Phật Dordenma khổng lồ sẽ là một điểm nhấn cho các thế hệ vô hạn trên toàn thế giới để bản tánh nguyên sơ của họ được đánh thức; bất kỳ phước đức nào được tạo ra sẽ tích luỹ cho con một cách tự nhiên.

H.H Jekhenpo thứ 70 của Bhutan dẫn lễ cầu nguyện và trì tụng.

Đức Phật Dordenma khổng lồ sẽ để lại điểm nhấn cho nhân loại trên thế giới, cho vô vàn thế hệ tiếp theo hội tụ, cúng dường cho chư Phật, thực hành và nhận thức bản chất Phật tánh của họ. Khi con giúp họ làm phong phú thêm kinh nghiệm tâm linh tại dự án Đức Phật Kim Cang Dordenma thông qua sự đóng góp của con vào dự án này, bất kỳ công đức hay thiện hạnh nào mà họ tích tập cũng sẽ được tích luỹ cho con một cách tự nhiên.  Mặc dù không thể tính được vô số công đức được tạo ra từ đóng góp của con, như sự thừa nhận của chúng tôi, con sẽ nhận được các đặc quyền sau đây.

Với những người đóng góp cho dự án Đức Phật Dordenma khổng lồ sẽ để lại điểm nhấn cho nhân loại trên thế giới, cho vô vàn thế hệ tiếp theo hội tụ, cúng dường cho chư Phật, thực hành và nhận thức bản chất Phật tánh của họ.  

Kỷ lục trong lịch sử trên toàn thế giới

Tên của bạn hoặc đạo tràng sẽ được liệt kê trong sử sách đặc biệt của đất nước Bhutan trong phần ghi dấu về Đức Phật Dordenma. Sự bảo trợ của bạn không chỉ làm cho Phật Pháp có thể tiếp cận được với các thế hệ tương lai mà còn giúp cho việc tích tập công đức và hồi hướng cho nhiều người khác được thuận lợi hơn.

Hiển thị tên vĩnh viễn

Khi một người đóng góp cho dự án, tên của bạn sẽ được khắc và hiển thị trên bảng đồng công đức tại sảnh thiền đường (bên trong đài của Phật),  liên tục được bao quanh bởi năng lực tích cực của tất cả chư Phật.

Lễ cầu nguyện chư Phật được tổ chức hai lần một năm tại Bhutan.

Một sự cống hiến cầu nguyện vĩnh cửu

Được tổ chức tại trung tâm hội nghị và thiền đường hàng năm với sự tham dự của hơn 100.000 người bao gồm các nhà sư, ni, yogi, yoginis, phật tử từ 3.000 ngôi đền của Bhutan.  Những đại thiện hạnh được thực hiện trong suốt 7 ngày với tổng số ít nhất 2,5 tỷ lần trì tụng minh chú OM MANI PADME HUM được tụng hằng ngày. Công đức và thiện hạnh từ việc cầu nguyện này được hồi hướng cho tất cả những người đóng góp và cho tất cả chúng sinh, nguyện cho cuộc sống đầy hạnh phúc và giải thoát khỏi luân hồi.

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org