BẢN DỊCH TIẾNG ANH MANI KABUM

Bên cạnh thực tế là tất cả tiền thu được từ ấn phẩm Mani Kabum đều đi đến Dự án Đức Phật Dordenma, việc bạn thỉnh kinh này cho phép bạn tìm hiểu thêm về trí tuệ cổ xưa của truyền thống Phật giáo, từ việc quản lý cá nhân hằng ngày đến các hoạt động thực hành tâm linh miên mật. Bản kinh sau khi thỉnh sẽ được vẫn chuyển trên toàn thế giới.

Thông tin về sách

Nguồn gốc của Mani Kabum

Trung tâm: Vua Songtsen Gampo (Đức Phật A Di Đà trên vương miện của Ngài). Đầu trang: (trái) Mã Đầu Minh Vương, (phải) Lhamo Rigjema. Dưới: (trái) Nữ hoàng Lhacig Tritsun, (phải) Nữ hoàng Lhacig Kongjo

Những Tập sách Vàng của Zamatok Mani Kabum đã được Đại Bồ Tát truyền từ cõi trời xuống cõi người qua Bồ Tát Quan Âm Đại Từ Đại Bi (Avalokiteshvara / Guanyinpusa). Nó đã được vua Lhathothori, vị tiền thân của vua Songtsen Gampo, đặt lên ban công cung điện của ông. Từ bầu trời, một tiếng nói tiên tri rằng sau năm thế hệ tiếp theo, sẽ có một người có thể giải mã chúng. Và do đó nhà vua giữ các kinh điển như một kho báu.

Sau này dưới thời vua Songtsen Gampo, Bộ trưởng Thoenmi Sambhota đã được Đức Pháp Vương gửi đến Ấn Độ để học 360 ngôn ngữ. Khi quay trở lại Tây Tạng, Bộ trưởng Thoenmi Sambhota có thể giải mã được tuyển tập Zamatok Mani Kabum, đã được truyền tự nhiên từ cõi trời.

Mani Kabum được viết bằng tiếng Gubta Nagara – một ngôn ngữ cổ xưa của vùng Himalaya, nằm ngoài rìa Bắc Ấn được các Ngài chọn như là ngôn ngữ tiêu chuẩn của giáo Pháp.  Đã được biến đổi bốn bộ ký tự hiện có [Gaha, Jaha, Daha và Baha] với một những ký tự tương ứng [Tsa, Tsha, Dza và Wa], tất cả số ký tự của Gubta Nagara được giữ nguyên, bao gồm ba mươi bộ.

Kinh điển gốc của Mani Kabum đã được giữ như một kho báu tiềm ẩn vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Ban đầu được truyền lại bởi Thành Tựu giả Dubthob Ngoedrub ở Bhutan, chúng được tìm thấy lại tại Cung điện Hoàng gia Thedlung Pungthang Dechen Phodang Dzong Vương quốc Bhutan. Năm trăm năm sau, Đức Vua Trizin Tsering Rimpoche của Bhutan dịch các kinh điển này sang tiếng Anh cho phù hợp.

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org