CÁCH CHUYỂN ĐÓNG GÓP CỦA BẠN

Tài khoản ngân hàng Bhutan

****Để đảm bảo tính kịp thời của khoản đóng góp của bạn đến Bhutan, vui lòng bao gồm tất cả các chi tiết về ngân hàng như sau, bao gồm chi tiết ngân hàng đại lý.****

Tên người thụ hưởng:  Buddha Dordenma Image Foundation

Tài khoản thụ hưởng:

Số tài khoản: 5000032317018 (maintained at BNB Thimphu Bhutan –mở tại BNB Thimphu-Bhutan)

Ngân hàng của người thụ hưởng:

Bhutan National Bank, P.O. Box 439, GPO Building, Chang Lam, Thimphu, Bhutan. SWIFT Code: BNBTBTBT
Ngân hàng đại lý:  Standard Chartered Bank Ltd., One Madison Avenue, New York, NY 10010-3603. SWIFT Code: SCBLUS33.

CHIPS ABA: 0256. FED ABA: 026002561. Bhutan National Bank Account No. at Standard Chartered Bank is 358-202-171-9001 (USD A/C)

Biểu mẫu ghi chú chuyển khoản

Cảm ơn bạn vì đã chuyển khoản đóng góp cho dự án Đức Phật Dordenma ở Bhutan. Để chúng tôi xác nhận đóng góp của bạn và gửi biên nhận đóng góp, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và nhấp vào "Thông báo cho chúng tôi". (bạn sẽ được chuyển tiếp đến đường link chính thức của dự án)

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org