VỀ TỔ CHỨC TƯỢNG PHẬT DORDENMA

Tiểu sử

Ngài  Trulku Jigme Choedrak Jekhenpo thứ 70 của Bhutan, Ngài Trizin Tsering Rimpoche và mô hình Đức Phật Dordenma

Phật giáo từ lâu đã là truyền thống quốc gia của Bhutan, Ngài Trulku Jigme Choeda Rinpoche thành lập nên Menjong Choethuen Tshogpa (MCT) vào tháng 7 năm 2002. Đây là tổ chức phi chính phủ đầu tiên và duy nhất ở Vương quốc Bhutan nhằm bảo vệ truyền thống Phật giáo quốc gia.

Tháng 6/2003, Đức Pháp Vương bổ nhiệm Ngài Trizin Tsering Rimpoche làm chủ tịch. Ở mỗi hai mươi dzongkhags (các tỉnh) ở Bhutan do một giám đốc MCT và hai phó chủ tịch của MCT dẫn đầu. Nhóm làm việc của Ngài gồm tất cả 20 thủ trưởng cùng với 40 phó thủ lĩnh. Vào năm 2004, Ngài thành lập Tổ chức hình tượng Đức Phật Dordenma để điều hành dự án Đức Phật Dordenma. Các dự án khác cũng đã từng bước được bắt đầu.

H.H Trulku Jigme Choedrak  Jekhenpo thứ 70 của Bhutan, H.E Trizin Tsering Rimpoche và mô hình tượng Phật Dordenma

Tiểu sử của Ngài Trulku Jigme Choedrak Jekhenpo thứ 70 của Bhutan

Ngài Trulku Jigme Choedrak sinh tại Drubtse Goenpa, Kurtoe, vào ngày thứ năm của tháng bảy theo lịch Bhutan, trong năm Cừu Gỗ - 1955. Khi ở tuổi lên ba, Đức Pháp Vương có thể nhớ về kiếp trước của Ngài, Ngài được thừa nhận bởi Đại Hành Giả Lama Sonam Zangpo (vị thầy giáo gốc của Ngài Nyinzir Trulku Jekhenpo thứ 67 của Bhutan) như là hóa thân của: Geshe Pema Tshering (nhà hiền triết của Tharpaling Temple ở Bumthang, người cũng là bậc thầy tâm linh của Jigme Wangchuck - Vua Bhutan), Kheuchung Lotsawa (đệ tử của Đạo sư Padmasambhava), Drubthob Saraha (Đại Thành tựu giả), và Bồ Tát Di Lặc.

Vào năm lên tám, Đức Pháp Vương gia nhập Druk Sa-nga Choling và nhận được  Getshul Dompa (trao truyền cơ bản) từ Drukpa Thugsey Rinpoche. Ngài học các nghi thức lễ nghi, tụng kinh, và kinh điển Phật giáo từ Khenpo Sonam Dargye và Khenpo Noryang. Năm mười tuổi, Ngài đã nhận được Kangyur Lung (truyền dạy giáo lý của Đức Phật), Dudjom Terser (các lời dạy kho báu của Đức Dujom Rinpoche) và các phước lành và sự trao quyền toàn diện của Rinchen Terzoed từ Đức Dudjom Rinpoche tại Kalingpong.

Trong khoảng từ 21 đến 30 tuổi, Ngài nhận được các giáo lý đầy đủ và quán đảnh của truyền thừa Drukpa Kagyu và Dzogchen (Đại Toàn Thiện). Bên cạnh Rigney và Zhungchen Chusum (triết học Phật giáo), ngài còn là bậc thầy các pháp môn Đại Thủ Ấn (chag-chen) và thiền định của Naro Choedrug (sáu chu kỳ của Yoga Ro-Nyom Kordrug), được dạy bởi Ngài Jekhenpo Ngawang Tenzin Dhondup của Bhutan và Bhutan Ngài Jekhenpo thứ 69 Geshey Geduen Rinchen của Bhutan. Hơn thế nữa, ngài đã nhận được các giáo lý đầy đủ và quán đảnh từ Terton Pema Lingpa từ Đức Dudjom Rinpoche. Ngài cũng hoàn thành khóa nhập thất ba năm ba tháng Losum Choesum. Trong suốt mười năm nhập thất, ngài đã nắm bắt được phần thực hành thiêng liêng của Kim Cương Thừa, bao gồm các thiền định La-drup, Demchog, Tandin, Dorji Phagmo, Sư Diện Phật Mẫu, Mithrugpa, Quan Âm và Đại Toàn Thiện.

Được bổ nhiệm làm viện trưởng của tu viện Tango Shaydra vào năm 1984, Ngài đã dạy cho Rigney và Zhungchens ở đó. Năm 1986, Ngài được công nhận là Thạc sĩ Drapai Lopen của trung tâm tu sĩ: Thimphu Tashichho Dzong (cung điện thủ đô của Bhutan) và Pungthang Dechenphodrang Dzong. Năm 1990, Ngài từ chức thạc sĩ Drapai Lopen và đã đi nhập thất, trong suốt khoảng thời gian đó, Ngài dạy giáo lý Kuenkhen Kabum (giáo lý của Kuenkhen Pema Karpo) và thực hành Tendrel Rabuen (giáo lý của Tsangpa Jarey).

Năm bốn mươi tuổi, Ngài được thọ trì chức Dorji Lopen của trung tâm tu sĩ bởi Đức Vua Jigme Singye Wangchuck. Trong suốt thời gian với cương vị Dorji Lopen, Ngài đã giảng giải Kangyur và dạy mười ba bản văn của Terton Sangey Lingpa. Ngài cũng giảng dạy về Ngondro (thực hành dẫn nhập), Nyingthig, và Kuenzang Lami Zhelung (giáo lý truyền thừa Cổ Mật) trong một số dzongkhag (tỉnh). Ngài đã xây dựng một ngôi đền, tên là Kheng Tali Zangto Pelri Lhakhang với sự đóng góp và sự cống hiến của chính Ngài cho những phật tử thuần thành.

Năm 1996, vào ngày thứ mười của tháng ba lịch Bhutan, Đức Pháp Vương được lên ngôi như là vị Jekhenpo thứ 70 của Bhutan. Jekhenpo có nghĩa là nhà lãnh đạo Phật Pháp của đất nước. Kể từ ngày lên ngôi đó, mỗi tu viện và đền thờ của Bhutan hằng năm đều tổ chức Moenlam Chenmo (những lời đại thỉnh nguyện đến hàng ngàn vị Phật) để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đạt được sự thịnh vượng và hòa hợp trên thế giới.

Kể từ năm 2008, Đức Pháp Vương - ngoài những đóng góp cá nhân của các Phật tử - đã khởi xướng việc xây dựng một tu viện Namdoling và một trung tâm nhập thất Dubdey ở Awthso, phía đông Bhutan, nơi có hơn 100 nhà sư. Việc xây dựng vẫn đang được tiến hành hiện nay. Mỗi năm, Đức Pháp Vương sẽ ở lại đó hai tháng để giảng dạy.

Tháng 7 năm 2002, Đức Pháp Vương thành lập nên Menjong Choethuen Tshogpa (MCT), tổ chức phi chính phủ đầu tiên và duy nhất ở Bhutan để bảo tồn truyền thống Phật giáo quốc gia. Tháng 6 năm 2003, Đức Pháp Vương đã bổ nhiệm Ngài Trizin Rimpoche làm Lãnh Đạo. Mỗi hai mươi dzongkhags (tỉnh) ở Bhutan đều do một chủ tịch tỉnh MCT và hai phó chủ tịch MCT đứng đầu. Nhóm làm việc của Ngài Trizin Rimpoche gồm có tất cả 20 Chủ tịch tỉnh cùng với 40 vị phó chủ tịch tỉnh.

Ngài Trulku Jigme Choedrak Jekhenpo thứ 70 của Bhutan

Ngài Trulku Jigme Choedrak Jekhenpo thứ 70 của Bhutan

Dòng truyền của Đức Pháp Vương tại Bhutan:

Đức Phật Kim Cang Trì, Tilopa, Naropa, Marpa, Mila, Gampopa, Fagmodupa, Lingchenrepa, Tsangpajare, Weinchenrepa, Zhonusenge, Nyimasenge, Dojelingpa, Sengerinchen, Sengegelpo, Kuengasenge, Khenchendorinpa, Lodrosenge, Khentsetogden, Yesherinchen, Lodroechogden, Sherabzangpo, Namkhaineljor, Kuengapaljor, Ngawangchoegyel, Ngagiwangchu, KuenkhenPamakarpo, Mifamchogyel, Tenpainyima, Lhawanglodroe, Ngawangnamgyel, Khenchensomozer, Jamgonngawanggeltsen, Shakyarinchen, Yontenthai, Jamyangyeltsen, Sherabgyeltsen, Shakyageltsen, Jigmechoegyel, Dronwsngshakyasri, Tenzingyatsho, Tenzindondrup, Trulku JigmeChoedrak.

His Holiness 70th Jekhenpo Bhutan & His Eminence Trizin Rimpoche

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org