LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Buddha Dordenma Image Foundation
P.O. Box 894, Thimphu, Bhutan

Tel: +975-2-328295 
Fax: +975-2-328296

Website: www.buddhadordenma.org 
Email: he@buddhadordenma.org

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org