TỔNG QUAN VỀ THIỀN ĐỊNH TRONG KIM CANG THỪA

Sáu bước thiền định trong Kim Cang Thừa

(Trước khi con bắt đầu học thiền, đây là những mô tả tóm tắt về từng bước cần phải có trong thiền định của Kim Cang Thừa).

I. Quy y Tam Bảo

Tam Bảo bao gồm Phật, Pháp và Tăng. Cốt lõi của quy y Tam Bảo là mong muốn đánh thức được tâm giác ngộ bên trong của con, duy trì quan điểm không phán xét của vụ trụ, và phát triển bồ đề tâm đến tất cả chúng sinh trong sáu cõi luân hồi.

Trong bước này, con hãy trì tụng như sau:

"Namo Gurube ( Con nguyện quy y bậc Đạo Sư)

Namo Buddhaya ( Con nguyện quy y Phật)

Namo Dharmaya ( Con nguyện quy y Pháp)

Namo Sangaya ( Con nguyện quy y Tăng)"

Trì tụng 7,21, 108 biến và quán trưởng như sau:

a. Bậc Đạo Sư, ở đây có thể là bất kỳ hình tướng Phật nào mà con chọn làm đối tượng để quán tưởng. Quán tưởng rằng năng lượng của chư Phật từ vô  biên hướng hội tụ và xuất hiện vào trong từng lỗ chân lông của Đức Phật Thích Ca bao gồm ba ngàn và ngàn ngàn vượt qua 100 tỷ vũ trụ.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật hiện tại trong cõi luân hồi của ba ngàn và hàng ngàn ngàn với hơn 100 tỷ vũ trụ.

b. Với kinh nghiệm, trí tuệ hoặc chỉ dẫn của Đức Phật để dẫn tới sự Giác Ngộ - luôn luôn trong hình thức là Ngữ của Ngài và Kinh điển – đó là Pháp.

c. Tăng bao gồm các bậc giác ngộ từ tầng thứ 8 – tầng thứ 10, gồm có Bích Chi Phật, Tam Thừa Phật, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, Bồ Tát và Đại Bồ Tát

II. Khẩn nguyện sám hối

Nhận thức được những hành động như là thói quen của con từ những kiếp trước và trong kiếp hiện tại thông qua thân, khẩu, ý không thể hỗ trợ cho nguyện ước giác ngộ của con. Con phải khẩn nguyện đến Tam Bảo để được tha thứ cho những vô minh của con trong quá khứ, quán tưởng rằng những lời khẩn cầu tha thiết của con đã được chấp nhận, những ác hạnh của con đã được thanh tẩy hoàn toàn.

III. Nhận giới nguyện

Nhận ra những bất tịnh trong quá khứ, con xin nguyện với bản thân và Tam Bảo rằng con sẽ không bao giờ tái phạm bất kỳ một hành động sai trái nào. Con xin nguyện sống trong chánh niệm với những thiện hạnh từ thân, khẩu, ý để tích tập mười thiện hạnh.

IV. Trì tụng minh chú

Trong giai đoạn đầu, ý thức được bản thân mình là một người phàm phu, con hãy quán tưởng một đài sen với cuống sen dài 1 ft trên đỉnh đầu. Trên đài sen là một đĩa mặt trời tỏa sang, phía trên nữa là một đĩa mặt trăng màu trắng mỏng, nhẹ và sáng tỏ. Ngự trên đó là Đức Quan Âm – hoặc bất kỳ thân tướng của vị Phật nào, trong hình ảnh là vị thầy gốc của con.

Chủng tự OM màu trắng xuất hiện trên vùng mặt của Đức Quan Âm; chủng tự AH màu đỏ phát sáng từ cổ họng của Ngài và chủng tự HUM màu xanh dương xuất hiện từ vùng tim của Ngài. Ba chủng tự này hòa tan từ từ làm một, đại diện cho một kênh kết nối giữa con với vô lượng chư Phật.

Sau khi tất cả chư Phật nghe và nhận thấy lời thỉnh cầu của con, các Ngài đồng thời ban phước vào thân, khẩu, ý của con như là chủng tự OM màu trắng  tỏa sáng từ vùng đầu của con, chủng tự AH màu đỏ phát ra từ cổ họng con và chủng tự HUM màu xanh phát sáng từ vùng ngực của con. Như là một kết quả, con sẽ chuyển hóa từ mờ nhạt đến rõ ràng và kết nối không thể tách rời với chư Phật.

Quá trình tỏa sáng sẽ diễn ra như vậy khi con trì tụng minh chú ( như là Om Mani Padme Hum, hay chú Dược Sư, hoặc minh chú của bất kỳ vị Phật nào) – cho cha mẹ của con, tất cả những người khác và hằng hà sa số tất cả chúng sinh trong sáu cõi. Điều này sẽ đồng xảy ra với việc quán tưởng, nhận sự ban phước, trì tụng minh chú, sự bảo vệ và kết nối.

Tiếp tục trì tụng như vậy nhiều nhất có thể.

V. Hòa tan vào ánh sáng

Quán tưởng tất cả chúng sinh từ hàng trăm tỷ ngân hà cũng như vô lượng chư Phật và Bồ Tát hòa tan vào trong bậc thầy gốc của con, người mà con vừa quán tưởng ngồi trên đài sen trên đầu của con ( ở phần trước). Tất cả các chúng sinh, Chư Phật, Bồ Tát và Tam Bảo là không khác nhau. Giống như vậy, ánh sáng của bậc thầy gốc từ từ hạ xuống và lan tỏa vào trong con. Ngay tại giây phút hiện tại này, con hòa làm một với vũ trụ, với chúng sinh của sáu cõi, con hòa vào một với chư Phật và chư Bồ Tát…Không có nhị nguyên và không thể tách rời.

Tập trung quán tưởng xa hơn rằng con dần dần hòa tan vào ánh sáng ( giống như cầu vòng, cái con có thể thấy nhưng không thể nắm bắt), và cuối cùng trở thành hư không (không có hình tướng), chỉ còn lại ánh sáng bản chất của năng lượng của Chư Phật, Bồ Tát, tất cả chúng sinh và chính con- trí tuệ-nguyên vẹn.

Nếu con tiếp tục thực hành thiền định như vậy, tâm của con sẽ đạt đến Pháp thân, ngữ của con sẽ đạt đến  Báo Thân, và thân con sẽ đạt đến Hóa Thân ( thân cầu vòng). Tam thân này có thể đạt đến trong đời này. Con có thể xem xét và duy trì trạng thái này ngay cả khi con ăn, ngủ, làm việc, v.v

VI. Hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh.

Khi con cảm thấy hoàn tất phần thiền định này, hãy hồi hướng công đức của con cho tất cả chúng sinh, quán tưởng rằng, bất cứ những gì con nhận được, tất cả chúng sinh đều nhận được như vậy trong đó bao gồm cả cha mẹ con.

Những chúng sinh có ý thức nhưng không có hình tướng sẽ đạt được Niết Bàn vĩnh cữu, trong khi những ai có ý thức với hình tướng cụ thể ( như là loài vật hay bản thân con, v,v) sẽ đạt được Niết Bàn tại bất kỳ thời điểm nào khi thời gian đó đến.

Một lần nữa con bắt đầu trở lại phần thiền định của mình, con duy trì sự thông suốt, cân bằng và trạng thái phát sáng của tâm trong bất kỳ hành động nào của con, (khi ngủ, ăn, làm việc, nói chuyện, v.v). Theo thời gian con sẽ dễ dàng thoát khỏi nỗi buồn, sự hạnh phúc, cơn giận, bám chấp, tham muốn, ngay cả cái chết – từ đó thân con sẽ hòa tan vào không gian. Bảo đảm sự giải thoát lâu dài khỏi luân hồi trong đời này là có thể đạt được dài lâu nếu con cam kết tập trung vào nó. Mạnh hơn so với ánh nắng mặt trời, hàng tỷ lần xuất hiện của con có thể giúp vũ trụ vô hạn theo thời gian với bất kỳ loại hoạt động nào.

CỐT LŨY THỰC HÀNH CAO CẤP VỀ ĐỨC QUAN ÂM
 
 
 
 
 
 

    Để giúp con quán tưởng rõ hơn, hãy lưu lại hình ảnh Quan Âm Bồ Tát này.

Chú Quan Âm và lợi ích của minh chú.

Minh chú của Quan Âm Bồ Tát ( Guanyin/Avalokiteshvara) là OM MANI PADME HUM (phát âm là OM MANI PHÁT MÊ HUNG). Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng mặc dù Ngài có thể đếm được số nguyên tử trong vũ trụ, lợi ích của việc trì tụng lục tự minh chú lớn đến nỗi không thể đếm được. Bất kỳ ai thực hành minh chú này sẽ tích tập được công đức nhiều như dòng chảy bất tận của sông Hằng. Tâm của họ cũng sẽ trở nên thanh tịnh và sáng như vàng. Nếu ai đó trì tụng minh chú này cho loài vật, những loài vật đó sẽ được gieo hạt giống giải thoát. Trong kiếp tương lai của con vật đó, chúng sẽ được gặp chánh Pháp và đạt được giác ngộ tuyệt đối. Một số lợi ích của việc trì tụng minh chú thành tựu mọi ước nguyện OM MANI PADME HUM như sau :

 • Trì tụng minh chú này ngang bằng với trì tụng minh chú của Ngũ Bộ Phật

 • Hoàn thiện sáu ba la mật (giống như tất cả những điều và Chư Phật đạt được).

 • Thanh tịnh mọi chướng ngại của chúng sinh trong sáu cõi.

 • Thanh tẩy ngũ độc

 • Bảo vệ, ngăn chặn sự quấy nhiểu của các linh hồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan Âm Bồ Tát dạy lục tự minh chú như là tâm Pháp của tất cả Phật Pháp. Nếu con có thể nhận được một quán đảnh Quan Âm thích hợp từ dòng truyền của vị Đạo Sư và thực hành một cách nhất quán, con sẽ nắm giữ chìa khóa để mở cánh cửa đến giáo lý của tất cả các vị Phật. Quán đảnh sẽ giúp con nhận ra vị Phật bên trong của mình, cùng với việc tinh tấn trong thực hành trì tụng minh chú Quan Âm sẽ mang lại sự may mắn, bình an, lòng bi mẫn, trí tuệ và quan trong hơn nữa là sự giác ngộ.

Thực hành rốt ráo là hạt giống của sự giác ngộ. Nếu không có sự thực hành rốt ráo, sẽ chẳng có đường nào để tăng trưởng quả vị giải thoát khỏi luân hồi.

Sau mỗi phần thực hành, con hãy nhớ hồi hướng công đức của mình cho tất cả chúng sinh.

Hướng dẫn thực hành nâng cao

- Sau khi tọa thiền ở một vị trí thoải mái, con hãy quán tưởng Đức Quan Âm Bồ Tát trên đỉnh đầu tại luân xa đỉnh đầu. Ngài ngồi trên đĩa mặt trăng trên đỉnh đài sen. Nhận thức rằng Đức Quan Âm và bậc thầy gốc của con (hoặc Đạo Sư của dòng truyền) là hoàn toàn giống nhau. Thậm chí nếu như con gặp trục trặc trong việc quán tưởng chi tiết, con nên dành mỗi nỗ lực của mình để quán tưởng các chủng tự của Ngài càng sống động càng tốt.

- Đức Quan Âm với các chủng tự OM AH HUM ( thân, khẩu, ý của chư Phật) nằm sâu bên trong đầu, cổ và tim con một cách trang nghiêm. Dưới chủng tự HUM là chủng tự HRI. Tọa trên dĩa mặt trăng và tràn đầy trên đài sen, bắt đầu từ chủng tự HRI xoay theo chiều kim đồng hồ bởi các chủng tự OM MANI PADME HUM.

Chủng tự OM màu trắng, AH màu đỏ, HUM màu xanh tỏa ra khắp các hướng trong vũ trụ, thỉnh mời sự ban phước của vô lượng Chư Phật.

Sự ban phước từ chủng tự OM AH HUM tỏa sáng và quay trở lại thân của Đức Quan Âm với nhiều năng lượng hơn trước.

- Ánh sáng của OM AH HUM lại phát sáng từ Đức Quan Âm đến sáu cõi, trở về từ các cõi đến Tịnh Độ của Chư Phật với đầy đủ niềm an lạc.

 • Cảnh giới địa ngục trở thành Tịnh độ của Bất Động Phật

 •  Cảnh giới quỷ đói trở thành Tịnh độ của Phật A Di Đà.

 • Cảnh giới súc sinh trở thành Tịnh độ của Bảo Sanh Phật

 • Cảnh giới người trở thành Tịnh độ của Kim Cang Tát Đỏa

 • Cảnh giới bán thần trở thành tịnh độ của Bất Không Thành Tựu Phật

 • Cảnh giới trời trở thành Tịnh độ của Đại Nhật Như Lai Phật

- Khi tất cả các chúng sinh trong sáu cõi trở thành vô lượng Chư Phật, tất cả chúng ta trở thành Pháp giới ( vô cực), giống như nước từ dòng sông chảy ra biển.(Quán tưởng này giống như hồi hướng phước đức và thiện hạnh cho tất cả chúng sinh)

- Tiếp theo quán tưởng chính con trở thành một vị Quan Âm khác, việc quán tưởng qua các bước như trên. Đức Quan Âm trên đỉnh đầu gọi là Yeshe Sempa (Trí Tuệ), trong khi con như Bậc Quan Âm gọi là Damtshing Sempa (Cam kết). Cả hai thể hòa hợp vào nhau trở thành một sau đó kết thúc phần thực hành này.

- Tiếp tục trì tụng minh chú trong khi quán tưởng

Khi kết thúc phần thực hành này: quán tưởng Quan Âm Yeshe Sempa hòa tan vào con-Quan Âm Damtshing Sempa, cả hai trở thành một thể thống nhất. Thân con chuyển hóa thành thân cầu vòng (mờ dần), tan biến vào bản chất rõ ràng, tánh không. Tâm con trở thành trí tuệ thanh tịnh. Sự thống nhất của trí tuệ và tánh không dẫn đến nhận thức bản chất rõ ràng. Duy trì trong trạng thái tĩnh lặng này khi con thiền định càng lâu càng tốt, hoặc nếu có thể, ngay cả sau khi con hoàn thành buổi thực hành (cũng nên duy trì trạng thái này).

Lời khuyên

- Càng nhiều càng tốt, hãy quán tưởng Đức Quan Âm dưới dạng mờ thay vì nghĩ Ngài là những gì thường xuyên xuất hiện trong hình ảnh.

- Ngay cả khi con gặp trắc trở khi thực hành quán tưởng chi tiết, con nên cố gắng hết sức để hình dung các chủng tự của Ngài càng sống động càng tốt.

Chủng tự OM màu trắng, AH màu đỏ, HUM màu xanh, HRI màu trắng

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org