Thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này là một phần của Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bằng cách sử dụng Buddhadordenma.org, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn chỉ được thu thập khi bạn tự nguyện điền nó trên các mẫu đơn đóng góp trên trang này. Thông tin này không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

Tên người đóng góp sẽ được ghi lại trong lịch sử thế giới trong phần của Đức Phật Dordenma Bhutan. Tên này không nhất thiết phải giống như tên được trưng bày trên bảng khắc đồng trong các thiền đường, nó tùy thuộc vào các thông tin chi tiết bạn cung cấp. Nếu những người đóng góp muốn từ bỏ một phần hoặc bất kỳ quyền lợi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi.

Bảo mật an ninh

Sự bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi chúng tôi thuê WorldPay, một công ty internet bên ngoài để xử lý các thanh toán khoản đóng góp trực tuyến của bạn, bạn được yêu cầu nhập thông tin nhạy cảm (như số thẻ tín dụng) tại trang thanh toán bảo mật do WorldPay điều hành. Tất cả các thông tin bắt buộc chỉ được sử dụng để xử lý khoản thanh toán đóng góp của bạn.

Những dịp đặc biệt và Cập nhật

Tất cả những nhà hảo tâm cung cấp địa chỉ email sẽ được thêm vào danh sách gửi thư của chúng tôi để cập nhật dự án. Để đăng ký hoặc chọn không tham gia vào danh sách, hãy gửi email cho chúng tôi.

Đối với biên nhận đóng góp của bạn, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Tài liệu ghi chép

Cũng giống như hầu hết các trang Web, chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định và lưu nó trong các tệp nhật ký. Thông tin này bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, trang giới thiệu / xuất cảnh, hệ điều hành và tốc độ kết nối. Cookie được sử dụng để theo dõi thông tin như số lượng người dùng; Số lượng file tải về; Truy cập các trang cụ thể; Giới thiệu URL; Và hệ điều hành máy tính của người dùng (ví dụ: Windows hoặc Macintosh), giám sát độ phân giải và loại trình duyệt. Thông tin này, không xác định người dùng cá nhân, chỉ được sử dụng để đánh giá mức độ quan tâm trong các khu vực nội dung cụ thể và để hỗ trợ các quyết định thiết kế trang web. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào về người dùng được ghi lại trong số liệu thống kê.

 

[Cập nhật lần cuối: ngày 12 tháng 8 năm 2011]

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org