KINH VỀ VIỆC TÔN TẠO HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT

 

“…Những người làm ra hình ảnh của chư Phật, sẽ sở hữu đôi mắt sáng ngời và vẻ ngoài thanh lịch trong những kiếp tiếp theo; trong thân vật lý của họ, tay và chân sẽ có những tỉ lệ tương xứng hài hòa. Thậm chí, nếu họ được sinh ra làm thần linh, họ sẽ có đôi mắt tinh anh, khuôn mặt rạng rỡ, vẻ đẹp chói lòa đó sẽ tràn sang cả những vị thần khác của bất kỳ cõi nào. Sở dĩ đạt được những điều may mắn và tốt đẹp như vậy bởi vì họ đã tôn tạo những hình ảnh của chư Phật.

Ở bất kỳ nơi nào có người tôn tạo hình ảnh chư Phật, những người sinh ra tại nơi đó sẽ tránh khỏi bất kỳ điều ác nào. Thân vật lý của họ sẽ được hoàn hảo. Khi họ qua đời, họ sẽ sinh làm thần tiên của trời Phạm Thiên thứ bảy. Sự xuất hiện của họ sẽ được chào đón nồng nhiệt và tất cả các vị thần khác đều kính trọng.  Sở dĩ đạt được những điều may mắn và tốt đẹp như vậy bởi vì họ đã tôn tạo những hình ảnh của chư Phật.

Những người tạo ra những hình ảnh của Đức Phật sẽ được sinh ra từ những gia đình quý tộc vượt trội hơn bất cứ gia đình nào hiện có trên trái đất; Họ sẽ không bao giờ sinh ra trong các gia đình nghèo khó.  Sở dĩ đạt được những điều may mắn và tốt đẹp như vậy bởi vì họ đã tôn tạo những hình ảnh của chư Phật.

Những người tạo ra những hình ảnh của Đức Phật trong cuộc sống sau này cơ thể của họ sẽ luôn ánh vàng và được tinh tế vô song.

Những người tôn tạo những hình ảnh của Đức Phật, trong những kiếp sau sẽ được sinh ra trong cuộc sống của các gia đình giàu sang, với sự giàu có, tiền bạc, và những viên ngọc quý, sống trong sự dư giả vượt trội không thể đếm được. Họ cũng sẽ được yêu mến bởi cha mẹ, anh chị em ruột và những người họ hàng khác.  Sở dĩ đạt được những điều may mắn và tốt đẹp như vậy bởi vì họ đã tôn tạo những hình ảnh của chư Phật.

Những người tôn tạo những hình ảnh của Đức Phật được sinh ra trong cõi Diêm Phù Đề này, họ sẽ được đầu thai vào gia đình hoàng gia hoặc gia đình phước đức. Sở dĩ đạt được những điều may mắn và tốt đẹp như vậy bởi vì họ đã tôn tạo những hình ảnh của chư Phật.

Những người tôn tạo những hình ảnh của Đức Phật, trong cuộc sống sau này sẽ được sinh ra là các vị hoàng đế được chú ý nhiều nhất và được tôn kính nhất trong số những vị vua khác. Họ cũng được tôn thờ như những người bảo trợ của tất cả các vị hoàng đế khác.  Sở dĩ đạt được những điều may mắn và tốt đẹp như vậy bởi vì họ đã tôn tạo những hình ảnh của chư Phật.

Những người tôn tạo hình ảnh của Đức Phật, trong đời sau sẽ được sinh ra là vua chuyển Pháp luân, có khả năng bay lượn và du hành vượt qua các cõi trời và trở lại theo ý muốn. Không có gì nằm ngoài khả năng của họ.  Sở dĩ đạt được những điều may mắn và tốt đẹp như vậy bởi vì họ đã tôn tạo những hình ảnh của chư Phật.

 

Những người làm ra những hình ảnh của Đức Phật, trong đời sau sẽ được sinh ra trong dòng dõi Phạm Thiên ở cung trời thứ bảy với tuổi thọ kéo dài một kiếp. Sự khôn ngoan của họ là vô hạn và đến khi mạng chung, họ sẽ không bị sinh ra trong bất kỳ cõi thấp nào. Trong khi còn sống, họ thường xuyên sống trong chánh niệm, nghĩ đến Chư Phật theo đuổi Giác ngộ.  Sở dĩ đạt được những điều may mắn và tốt đẹp như vậy bởi vì họ đã tôn tạo những hình ảnh của chư Phật.

 

Những người làm ra những hình ảnh của Đức Phật, trong đời sau của họ sẽ tái sinh trở lại làm các vị tu sĩ và hoằng dương chánh Pháp. Họ sẽ tiếp tục cúng dường xa lợi Phật bằng các loại quần áo tơ tằm, hương trầm tinh tế, hoa lộng lậy, dầu thắp sáng, và các loại nữ trang quý báu khác cũng như những báu vật hiếm nhất trên thế giới. Sau nhiều kiếp không thể đếm được, họ sẽ đạt được Niết Bàn. Những người mong muốn cống hiến tài sản quý báu cho chư Phật không phải là những chúng sinh bình thường mà là những người thực hành giáo pháp chân chính từ những kiếp trước. Sở dĩ đạt được những điều may mắn và tốt đẹp như vậy bởi vì họ đã tôn tạo những hình ảnh của chư Phật.

Công đức tăng trưởng trong các kiếp sau cho những ai tôn tạo những hình ảnh của Đức Phật là không thể đếm được. Không có đủ thời gian để mô tả độ lớn của nó. Nếu tổng thể khối lượng của tất cả các con sông và đại dương của bốn lục địa lớn được cân đo, thì những công đức của việc tạo ra các hình ảnh của Đức Phật lớn hơn gấp mười lần khối lượng đó. Bất cứ nơi nào những người này được sinh ra, trong cuộc sống đời sau của họ, sẽ luôn được tôn trọng và được bảo vệ bởi những người khác.

Như thể trong một cơn mưa bão, những người làm ra những hình ảnh của Đức Phật có chỗ ở đáng tin cậy mà họ không cần phải sợ bất cứ điều gì để trú ngụ. Những người này không bao giờ rơi vào các cõi thấp sau khi chết  như là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Nếu có những người chắp tay thành kính tận tụy trước tượng Phật và trú ẩn trong tháp Phật hay chùa chiền, sau khi thời gian của họ kết thúc, trong một trăm kiếp, họ sẽ không sanh vào cõi thấp của địa ngục, ngã quỷ và súc sinh, mà thay vào đó sẽ được sinh ra trong cõi trời của các vị thần. Một khi khoảng thời gian cuộc sống của họ đã được sử dụng hết, họ sẽ tái sinh xuống thế giới này làm con của các gia đình thịnh vượng. Họ sở hữu những trang sức quý báu và của cải nhiều vô số kể. Thậm chí họ sẽ đạt dược quả vị Phật ( niết bàn).

…Những công đức đó do những người tôn tạo hình ảnh của Đức Phật tạo nên, họ sẽ được nhận những ban phước lũy tiến như Ta đã giải thích với con…”

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org