Dự án tượng Phật Kim Cang Dordenma duy nhất

Ý tưởng thiết kế

Để đem lại lợi ích cho chúng sinh, dự án Đức Phật Kim Cang Dordenma sẽ hoàn hiện đúng các thiết kế cấu trúc sau đây:

Công trình sẽ xây dựng khoảng 100.000 hiện thân của Đức Phật

Kim Cang cao 8 inch ( 20cm) sẽ lấp đầy thân và đài sen của tượng Phật khổng lồ cao 42m. Trong đó có khoảng 25.000 hình tượng Phật Dordenma cao 12 inch sẽ nằm dọc theo bức tường của sảnh thiền đường, nằm dưới ngai vàng cao 20cm.

 • Ngọn tháp cao 20 mét sẽ là thiền đường ba tầng; Mỗi ngôi chư Phật và chư Bồ tát đều có những biểu tượng cát tường, dễ dàng đánh vào bản chất Phật tánh vốn có của hành giả tham quan như thể họ bước vào cõi tịnh độ của Phật.

 • Tất cả những bức tượng với các kích cỡ và vị trí khác nhau, bao gồm cả vương miện, được làm bằng kim loại, đồng, thép, và mạ vàng toàn bộ.

 • Để tránh sự quấy nhiễu của các tinh linh cai trị, tất cả các bức tượng được trấn yểm bởi năm loại  báu vật gồm xá lợi, thần chú, và các vật phẩm quý báu.

 • Mỗi bức tượng đều tượng trưng cho những thánh ý cao quý của Đức Phật Kim Cang Dordenma, tất cả tượng Phật đều được làm với thiết kế vô cùng tỉ mỉ phức tạp, được thực hiện nhất thể hóa giữa thân, khẩu, ý của chư Phật.

Tầng trệt

 • Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và Ngai cao 9 ft. 2 Bên có Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên

 • 18 vị La Hán cao 5ft và Tứ Đại Hộ Pháp ở 4 hướng

 • Dọc theo tường là tượng Phật Kim Cang Dordenma cao 12 inch

 • Trên trần là 34 mandala lớn và 33 mandala nhỏ

 • Có 72 cột chạm trổ hình rồng

Tầng 1 – Câu chuyện đầu tiên

Phật Đại Nhật Như Lai bốn mặt cao 16ft ở chính điện được bao quanh bởi

 • 8 vị Bồ Tát cao 16ft bao gồm:

 • Phật Quan Âm Thiên Thủ

 • Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

 • Kim Cang Thủ

 • Phật Di Lặc

 • Địa Tạng Vương Bồ Tát

 • Hư Không Tạng Bồ Tát

 • Đại Bát Niết Bàn Bồ Tát

 • Phổ Hiền Bồ Tát

Dọc thep tường là tượng Phật Kim Cang Derdenma 12 inch

Trên trần là 28 mandala lớn

Có 8 cột rồng lớn và 22 cột rồng nhỏ

Tầng 2 – Câu chuyện thứ 2

 • 8 tượng Phật Dược Sư cao 5ft bao quoanh bởi các cột chính gồm các vị Phật như:

 • Dược sư Phật Tshenleng

 • Serzang

 • Drimed Nangwatai

 • Nyangenmed

 • Choedrag Gyatso

 • Ngoenkhen Gyalpo

 • Drayang Gyalpo

 • Thích Ca Mâu Ni

Dọc bên tường là tượng Phật Kim Cang  Dordenma cao 12 inch.

Trên trần là 34 mandala lớn

Có 22 cột rồng nhỏ

Tầng 3 – Câu chuyện thứ 3

Trong hoa sen, ngay dưới khu vực giữa đầu gối trái của Đức Phật có 5 phần, được bao bọc bởi các pho tượng Phật Kim Cang Dordenma cao 8 inch. Những vị Phật nhỏ lấp làm kín các phần của Đức Phật khổng lồ lên đến đỉnh. Trên trần nhà là năm mandala lớn.

Phần thứ nhất: Mô tả kinh điển và 8 tượng Phật Kim Cang Dordenma thu nhỏ

Phần 2 và Phần 4 : 12 công hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bao gồm :

- Từ cõi trời Đao Lợi, đản sinh xuống cõi thế giới

- Thụ thai vào hoàng hậu

- Ngài sinh ra

- Lớn lên trong hoàng cung được rèn luyện, thi họa và khoa học

- Kết hôn với công chúa Yashodhara và hưởng cuộc sống hạnh phúc trong hoàng cung

- Từ bỏ cuộc sống hoàng gia và tu khổ hạnh

- Sống khó khăn trong con đường tu khổ hạnh

- Thiền định dưới gốc cây Bồ Đề để tìm cầu giác ngộ

- Tiêu diệt quỷ ma, ám chướng

- Giác Ngộ dưới cội Bồ Đề

- Chuyển bánh xe pháp luân

- Nhập niết bàn.

 

Phần thứ 3:

7 vị Phật cát tường cao 5ft gồm

 • - Phật  Namparzig (Vipasyin/Vipassin)

 • - Phật  Tsugtorchen (Sikhin)

 • - Phật Thamched Kyob (Visvabhu/Vessabhu)

- PhậtKhorwadesel (Krakucchanda)

 • - Phật Serbub (Kanakamuni/Konagamana)

 • - Phật Oedsung (Kasyapa/Kassapa)

 • - Phật Thích Ca Mâu Ni

Gia đình các vị Phật phẩn nộ gồm :

 • Đức Liên Hoa Sinh

 • Bổn Tôn Chiến Tranh

 • Bổn Tôn Cakrasambhava

 • Du già Thánh Nữ

 • Guru Dakmar

 • Kim Cang Phổ Ba

 • Palchen Heruka

 • Guru Dakpo

 

Phần thứ 5: Phòng truyền thông với máy chiếu 3D

Tầng 4 – Câu chuyện thứ 4

Được bao quoanh bởi bản vẽ 12 công hạnh của Đức Phật Thích Ca  cùng với gia đình các vị Phật hiền hòa bao gồm:

 • Phật Phổ Hiền

 • Đại Nhật Như Lai và Ingchuma

 • Kim Cang Tát Đỏa và Nyema Karmo

 • Bảo Sanh Phật và Mamaki

 • Phật Da Di Đà và Gyekarmo

 • Bất Không Thành Tựu Phật và Tara

 • Gia Đình Hồng Quan Âm Gyalwa Jamtsho

Phật Kim Cang Trì và Ingchuma

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org